Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 389

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ, ΑΜΕΣΗ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΜΕ ΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΜΥ (TRAM), ΜΟΝΟΣ ΜΙΣΧΟΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΔΟΤΗ

Related Posts