elΛεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Διαγνωστική Μαστού

Παρουσίαση του Τμήματος Διαγνωστικής Μαστού
Αρχική > Διαγνωστική Μαστού

Τμήμα Διαγνωστικής Μαστού

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Επιμελήτρια Α' : Γεωργίου Ειρήνη
2106409317
mammography@agsavvas-hosp.gr
Επιμελητής Β' : Κρητικός Νικόλαος
2106409317
mammography@agsavvas-hosp.gr
Ιατροί Τμήματος
Επιμελήτρια Β' : Μηλάτου Μαρία
2106409317
mammography@agsavvas-hosp.gr

Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ συστάθηκε το 2006 με πρότυπο τις Ευρωπαικές κατευθυντήριες Οδηγίες της EUSOMA και με γνώμονα να συμπεριλάβει όλη την απεικονιστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου του μαστού συμπεριλαμβανομένου των διαγνωστικών αλλά και των επεμβατικών πράξεων που απαιτείται να διενεργούνται προεγχειρητικά, ώστε να επιτυγχάνεται η καταλληλότερη διαγνωστική προσέγγιση, εξατομικευμένη ανά ασθενή.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στο τμήμα Διαγνωστικής Μαστού λειτουργούν τα παρακάτω μηχανήματα:
1. Εξελιγμένης Τεχνολογίας Ψηφιακός Μαστογράφος Full Digital (DR) με ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 15Ο (κατάλληλη για screening) και 40Ο (κατάλληλη για διαγνωστικό έλεγχο)
2. Σύστημα στερεοταξίας με Τομοσύνθεση (3D) με δυνατότητα Tomobiopsy.
3. Ψηφιακός Μαστογράφος (CR) με ψηφιοποίηση της ακτινολογικής εικόνας
4. Δύο (2) Υπερηχοτομογράφοι Υψηλής Ευκρίνειας Εξελιγμένης Τεχνολογίας με ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ.
5. Δύο (2) Διαγνωστικοί Σταθμοί Εργασίας (Workstation) με οθόνες Υψηλής Ευκρίνειας 5MP και δυνατότητα αρχειοθέτησης σε σύστημα PACS.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διαγνωστικές εξετάσεις
• Ψηφιακές Μαστογραφίες,
• Ψηφιακές Τομοσυνθέσεις,
• Υπερηχογραφήματα Υψηλής Ευκρίνειας
• Ελαστογραφία
Απεικονιστικά καθοδηγούμενες Επεμβατικές πράξεις
• Προεγχειρητικός εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων με τοποθέτηση Hook υπό μαστογραφική (στερεοταξία με τομοσύνθεση) και υπερηχογραφική καθοδήγηση.
• Κατευθυνόμενες παρακεντήσεις με λεπτή (FNA) και χοντρή βελόνα (core biopsy).
• Σήμανση όγκων μαστού με τοποθέτηση marker υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση πριν τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας
• Ελάχιστα Επεμβατικές Διαδερμικές βιοψίες:
To Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το 2012. Χρησιμοποιούνται εξελιγμένα συστήματα βιοψίας υποβοηθούμενα υπό αναρρόφηση κενού. Οι βιοψίες εκτελούνται από το Ιατρικό και Τεχνολογικό Προσωπικό του Τμήματος Διαγνωστικής μαστού στο ΚΗΝ Ν. Κούρκουλος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που διενεργείται υπό τοπική αναισθησία με μαστογραφική ή τομοσυνθετική καθοδήγηση (Tomobiopsy), όπου γίνεται αφαίρεση και αναρρόφηση μικρών τμημάτων ιστού που παρουσιάζουν μαστογραφικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιείται συνήθως για την αφαίρεση ύποπτων ομάδων αποτιτανώσεων.
• Τα εξελιγμένα συστήματα βιοψίας με αναρρόφηση κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση για την εξαίρεση καλοηθών αλλοιώσεων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΥΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η2020
ΤΙΤΛΟΣ: «INCISIVE-A Multimodal AI-based Toolbox and an Interoperable Health Imaging Repository for the Empowerment of Imaging Analysis related to the Diagnosis, Prediction and Follow-up of Cancer»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• 3 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ, 6-8 Μαΐου 2011, Καλαμάτα, στην εργασία με τίτλο: «Ποιος ο ρόλος του υπερηχογραφήματος υψηλής ευκρίνειας στη διάγνωση του μη διηθητικού πορογενούς καρκινώματος του μαστού (DCIS)» Ειρ. Γεωργίου, Φ. Κωτσοβόλου, Α. Στεφανιώτου, Ε.Θ. Χριστοδουλοπούλου, Α. Πάνου, Γ. Σταϊνχάουερ, Ο. Αγγελάτου.
• 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 2ο Επιστημονικό συνέδριο ΕΕΑΜ «Νεότερες Εξελίξεις στη Διάγνωση των Παθήσεων του μαστού», 20-21 Μαρτίου 2015, Αθήνα.
«Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε στερεοτακτική βιοψία μαστού έναντι ανοικτής χειρουργικής βιοψίας για διαγνωστικούς λόγους»
Ειρ. Γεωργίου, Κ. Μπόκιου, Γ. Κινόγλου, Α. Εμμανουηλίδου, Ρ. Αγγελάτου.
• 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 4ο Επιστημονικό συνέδριο ΕΕΑΜ «Παρόν και Μέλλον στην Απεικόνιση Μαστού» 3-4 Μαΐου 2019, Αθήνα. “ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 990 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» Ν. Κρητικός, Ειρ. Γεωργίου, Ε.Θ. Χριστοδουλοπούλου, Α. Δημητρουλάκου, Α. Παπαζαφειρίου, Κ. Μπόκιου, Ρ. Αγγελάτου
• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Metaplastic breast carcinoma. A rare entity. N. Kelessis, G. Plataniotis, M. Agapitos, G. Ioannidou, I. Georgiou, T.Coclami, “Gynecological Surgery” DOI 10.1007/5 10397-009-0543-X. t
2. Papillary cancer of the male breast. A case report. N. Kelessis, I. Georgiou, S. Markidou, S. Papadopoulos, T Coclami Surgery Today (2011) 41:537-541 DOI 10.1007/s00595-009-4312-2
3. Breast Amiloidosis in clustered microcalcifications, associated with Sjogren’s syndrome. I.T. Georgiou, A.V. Nonni, G.C. Zografos, T.E. Coclami, N.G. Kelessis. Hellenic Journal of Surgery (2015) 87:6,479-481.
4. Breast Neurilemmoma. A diagnostic challenge. I.T. Georgiou, F.A. Pantazi-Antoniou, O.S. Aggelatou, N.A. Arnogiannaki, T.E. Coclami, N.G. Kelessis. Hellenic Journal of Surgery (2016) 88:1,58-61.
5. Stereotactic vs open biopsy for non-palpable breast lesions. Their impact on short term quality of life. I.T. Georgiou, E.D. Pappa, T.E. Coclami, N.G. Kelessis. Psychology Health and Medicine Journal. Υπό Δημοσίευση.
• ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συμμετοχή στα Διεθνή Συνέδρια Ακτινολογίας ECR, EUSOBI, RSNA και στα Πανελλήνια Ακτινολογικά Συνέδρια με Ομιλίες και Επιστημονικές Ανακοινώσεις, Ελεύθερες και Αναρτημένες.
• Συμμετοχή με Εισηγήσεις – Ομιλίες – Διαλέξεις – Προεδρεία σε στρογγυλά τραπέζια, συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις.
• ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
• Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής με τίτλο: «Η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Ασθενών που υποβάλλονται σε Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού έναντι ανοικτής Χειρουργικής Βιοψίας για διαγνωστικούς λόγους»
• Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής με τίτλο: «Διαδερμική Στερεοτακτική βιοψία μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων έναντι διαγνωστικής χειρουργικής βιοψίας. Αναδρομική μελέτη περιστατικών και σύγκριση με το ιστολογικό πόρισμα»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
• Το Τμήμα Διαγνωστικής Μαστού του ΑΟΝΑ «Αγ. Σάββας» αποτελεί κέντρο αναφοράς στο γνωστικό αντικείμενο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Απεικόνισης των παθήσεων του μαστού και παρέχει εκπαίδευση στα πλαίσια λήψης τίτλου ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, στους Ειδικευόμενους Ιατρούς Ακτινολογικών Τμημάτων των Νοσοκομείων της Αττικής και της Περιφέρειας.
• Εκπαιδευτικό κέντρο για Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες και για Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα της Χώρας.
• Εκπαίδευση με ομιλίες και Workshops σε ακτινολόγους ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
• Εκπαίδευση Τεχνολόγων άλλων Νοσοκομείων από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και σπουδαστές του ΤΕΙ για την 6μηνη πρακτική τους.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2019
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2018
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Τμήμα Διαγνωστικής Μαστού λειτουργεί σε πρωινό ωράριο καθημερινά 8πμ-3μμ με προγραμματισμένα ραντεβού.
Τα έκτακτα περιστατικά διεκπεραιώνονται αυθημερόν και τα εσωτερικά περιστατικά σε συνεννόηση με τις κλινικές.
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη λειτουργούν τα Απογευματινά Ιατρεία 4μμ-9μμ. Οι Διαδερμικές Βιοψίες Μαστού διενεργούνται στο ΚΗΝ Ν. Κούρκουλος Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη σε πρωινό ωράριο.
Τηλέφωνα Γραμματείας: 2106409316-318