Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 323

ΜΥΣ, ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ, Ή ΠΕΡΙΤΟΝΙΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑΣ (Π.Χ. ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ, ΜΑΣΗΤΗΡΑΣ, ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΗΣ, ΑΝΕΛΚΤΗΡΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ), ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΚΡΑΝΙΟ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.0 cm

Related Posts