Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 2663

ΕΝΔΟΚΑΨΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ: ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΨΑ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΦΑΚΟΥ ΔΕΞΙΑ, ΕΝΔΟΚΑΨΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ: ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΨΑ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΦΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Related Posts