Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ – 1793

ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ), ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ, ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ, ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Related Posts