Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ – 1248

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ, ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ), ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΑΠΛΗ, ΟΛΙΚΗ

Related Posts