Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – 78

ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ (Π.Χ., ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΗ, ΔΙΠΛΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΤΑΛΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) 3 ΕΩΣ 6 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ), ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΗΣ ΙΠΠΟΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ (Π.Χ. ΚΗΛΗ ΜΕΝΔΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ), ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΜΗΜΑ, ΘΩΡΑΚΙΚΗ Ή ΟΣΦΥΪΚΗ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Related Posts