Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – 1115

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ/Ή ΣΑΛΠΙΓΓΕΚΤΟΜΗ), ΟΛΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΟΛΠΕΚΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ (ΩΝ) Ή ΩΟΘΗΚΗΣ (ΩΝ)

Related Posts