Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 906

ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΩΤΑ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΡΙΣ, ΧΕΙΛΗ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 0.6 ΕΩΣ 1.0 cm, ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΣΤΟΜΑ, ΡΙΝΑ, ΩΤΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΚΟΓΧΟΙ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΚΑΙ/Ή ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ· ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 100 cm² Ή ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1% ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Related Posts