Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 710

ΕΚΤΟΜΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ), ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ)

Related Posts