Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ – 1468

ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΑΣΤΟΠΗΞΙΑΣ, ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ), ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΑΠΛΗ, ΟΛΙΚΗ

Related Posts