Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ – 1281

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ, ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Related Posts