Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΝ – 1237

ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΡΙΟΙ ΙΣΤΟΙ· ΑΠΛΗ, ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΔΟΤΗ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ· ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20 cm² Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Related Posts