Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 945

ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΩΤΑ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΡΙΣ, ΧΕΙΛΗ·ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 1.1 ΕΩΣ 2.0 cm, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΡΕΙΕΣ, ΠΩΓΩΝ, ΣΤΟΜΑ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΜΑΣΧΑΛΗ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ ΚΑΙ / Ή ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ· ΑΝΩΜΑΛΙΑ 10 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Related Posts