Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 681

ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΩΤΑ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΡΙΣ, ΧΕΙΛΗ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 3.1 ΕΩΣ 4.0 cm, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΡΙΝΑ, ΩΤΑ ΚΑΙ/Ή ΧΕΙΛΗ· ΕΛΑΤΤΩΜΑ 10 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Related Posts