Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 663

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΚΟΡΜΟΣ· ΑΝΩΜΑΛΙΑ 10 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΚΟΡΜΟΣ, ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 3.1 ΕΩΣ 4.0 cm

Related Posts