Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 653

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ, ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΙΖΙΚΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΥ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΥ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΑΣΤΟΠΗΞΙΑΣ, ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Related Posts