Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 312

ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΚΡΟΧΟΡΔΟΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ), ΚΟΡΜΟΣ, ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.0 cm, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ – ΝΕΥΡΟΡΡΑΦΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Related Posts