Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 1143

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ· ΑΝΩΜΑΛΙΑ 10 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΚΡΑΝΙΟ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.0 cm

Related Posts