Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 728

ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ· ΥΠΟΛΕΙMΜΑΤΙΚΟΣ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΓΓΕΙΕΚΤΟΜΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΗ)

Related Posts