Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 385

ΕΞΑΧΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΓΓΕΙΕΚΤΟΜΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ)

Related Posts