Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 383

ΕΚΠΥΡΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΓΓΕΙΕΚΤΟΜΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΜΙΟΥ, ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

Related Posts