Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 319

ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΜΕ ΒΡΟΧΟ/ΑΡΠΑΓΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΕΝΤ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Related Posts