Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 1069

ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ Ή ΠΥΕΛΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΜΕ ΒΡΟΧΟ/ΑΡΠΑΓΗ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΕΝΤ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Related Posts