Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ – 1018

ΠΥΕΛΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞΩ ΛΑΓΟΝΙΟΥΣ, ΥΠΟΓΡΑΣΤΡΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΟΘΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ), ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΜΕΡΙΚΗ· ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ (ΠΧ, ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ)

Related Posts