Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 534

ΚΩΝΟΕΙΔΗΣ ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΚΤΟΜΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (LOOP), ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (ΒΙΟΨΙΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ.

Related Posts