Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 1434

ΣΑΛΠΙΓΓΟ-ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ: ΣΑΛΠΙΓΓΟΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΜΒΑΣΗ): ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΑΛΠΙΓΓΟ- ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ: ΣΑΛΠΙΓΓΟΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΜΒΑΣΗ): ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ

Related Posts