Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 1426

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ/Ή ΣΑΛΠΙΓΓΕΚΤΟΜΗ), ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ (ΜΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ)

Related Posts