Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – 979

ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ, ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ Ή ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΩΟΘΗΚΙΚΗ, ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΗ Ή ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΠΑΡΑ-ΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΗ ΒΙΟΨΙΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΕΣ ΕΚΠΛΥΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΑΛΠΙΓΓΕΚΤΟΜΗ (ΕΣ), ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΟΥ

Related Posts