Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – 1422

ΕΚΤΟΜΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΩΟΘΗΚΗΣ, ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ Ή ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΣΑΛΠΙΓΓΟΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΕΚΤΟΜΗ, ΜΕ ΡΙΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ (Π.Χ., ΡΙΖΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΕΝΔΟ- ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ Ή ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΟΓΚΩΝ)

Related Posts