Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ – 1258

ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ, ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗΣ, ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΗΣ Ή ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ), ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΕΚΤΟΜΗ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ, ΒΙΟΨΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΠΥΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑ-ΑΟΡΤΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ

Related Posts