Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 693

ΕΚΤΟΜΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ), ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ

Related Posts