Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΝ – 1347

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ: ΕΠΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΥΛΙΚΟ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΞΙΑ, ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ: ΕΠΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΥΛΙΚΟ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Related Posts