Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – 579

ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ, ΕΓΓΥΣ ΥΦΟΛΙΚΗ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ, ΧΟΛΗΔΟΧΟ- ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ WHIPPLE), ΜΕ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ

Related Posts