Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – 3406

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΨΙΑ(ΕΣ) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΟΜΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΨΙΑ(ΕΣ) (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Related Posts