Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – 280

ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ), ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ· ΔΕΡΜΑ, ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΙΣΤΟΣ, ΛΗΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, 100 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΣΤΟΜΑ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΩΤΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΚΟΓΧΟΙ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΚΑΙ/Ή ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ· ΠΡΩΤΑ 100 cm² Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ, Ή 1% ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ.

Related Posts