Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – 1911

ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΒΛΕΦΑΡΑ, ΣΤΟΜΑ, ΡΙΝΑ, ΩΤΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΚΟΓΧΟΙ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΚΑΙ/Ή ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ· ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 100 cm² Ή ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1% ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ), ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΗΣ Ή ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ, ΔΕΡΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΑΥΧΕΝΑΣ, ΑΚΡΑ ΧΕΙΡ, ΑΚΡΟΣ ΠΟΥΣ, ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ· ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΛΑΒΗΣ 0.5 cm Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Related Posts