Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – 1394

ΕΚΤΟΜΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ, ΒΙΟΨΙΑ Ή ΕΚΤΟΜΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ(ΩΝ); ΑΝΟΙΚΤΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΣ(ΟΙ) ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ(ΕΣ)

Related Posts