Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΗΝ – 225

ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΗΣ, ΙΝΟΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ, Ή ΑΛΛΟΥ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ Ή ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΡΟΥ, ΘΗΛΑΙΑ ΒΛΑΒΗ Ή ΤΗΣ ΘΗΛΑΙΑΣ ΑΛΩ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 19300), ΑΝΟΙΚΤΗ, ΑΡΡΕΝ Ή ΘΗΛΥ, ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Related Posts