Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ – 486

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ, ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΜΕΡΙΚΗ (Π.Χ. ΟΓΚΕΚΤΟΜΗ, ΤΕΤΑΡΤΕΚΤΟΜΗ, ΤΜΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ),, ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΜΑΣΤΟΣ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΛΑΒΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Related Posts