elΛεωφόρος Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 210 64 09 000info@agsavvas-hosp.gr

Βιολόγος

Τμήμα: Βιοχημικό

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Τομείς

• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Τίτλοι

Βιολόγος, PhD

Σπουδές - Προϋπηρεσία

  • Bachelor of Science στις Βιοϊατρικές επιστήμες 1998 University of Westminster, School of Biosciences, Λονδίνο, Αγγλία (Αναγνώριση αντιστοιχίας με πτυχίο Βιολογίας-ΔΙΚΑΤΣΑ)
  • Master of Science στη Μοριακή Βιολογία και Παθολογία Ιών (1998-1999), Imperial College, Λονδίνο, Αγγλία (Αναγνώριση ισοτιμίας – ΔΙΚΑΤΣΑ)
  • Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Συμβολή κυτταρογενετικών μελετών στην επιλογή νέων δυνάμει αντινεοπλασματικών ουσιών» (αναγόρευση 13/06/05) Τμήμα Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • «Η επίδραση των Τύπου Ι ιντερφερονών στα λεμφοκύτταρα με δείκτη CD8+» 4μηνη πειραματική εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Τιτλου Master of Science στη Μοριακή Βιολογία και Παθολογία Ιών
  • Απασχόληση στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Περιφερικού Νοσοκομείου Αθηνών (24/06/97-24/07/97).
  • Μετρήσεις ιντερφερόνης γ με ELISA. Τμήμα Ιολογίας και Ηπατολογική Μονάδα του Τμήματος Ιατρικής St Mary’s Hospital, Imperial College, London (1998-1999)
  • Εκμάθηση τεχνικής χρωματιδιακών ανταλλαγών (SCEs) σε χρωμοσώματα ανθρώπου από περιφερικό αίμα και από πειραματικούς όγκους μυός P388 και διερεύνηση της επίδρασης αντινεοπλασματικών ουσίων στη δομή χρωμοσωμάτων από περιφερικό αίμα και χρωμοσωμάτων λευχαιμικών όγκων μυός P388. Διερεύνηση της επίδρασης αντινεοπλασματικών ουσίων στην επιβίωση πειραματικών όγκων μυος λευχαιμίας P388 και L1210. Εργ. Γεν. Βιολ. και Γενετικής, ΑΠΘ (1999-2002)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους - Εταιρείες

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικης Χημειας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) από το 2019.

Τομείς Ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
1. Camoutsis, C., Catsoulacos, D., Karayianni, V., Papageorgiou, A., Mioglou, E., Kritsi, Z., Nikolaropoulos, S. (2001). Comparative study of Sister Chromatid Exchange induction and antitumor effects by homo- aza- steroidal esters of {p-[bis (chloroethyl) amino]phenyl}butyric acid Cancer Detection and Prevention 25(6)558-564

2. V. Karayianni, C. Camoutsis, V. Soulakis, D. Mourelatos, E. Mioglou, Z. Iakovidou (2002) Enhancement of the cytogenetic and cytostatic activity of chlorambucil after its esteric connection with a hecogenin lactam In: Drug Discovery and Design: Medical Aspects, J. Matsoukas and T. Mavromoustakos (Eds.), pp 97-102, IOS Press, Amsterdam

3. V. Karayianni, A. Papageorgiou, E. Mioglou, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, M. Fousteris, A. Koutsourea, E. Arsenou and S. Nikolaropoulos 7-keto Hybrid steroidal esters of nitrogen mustard: cytogenetic and antineoplastic effects Anti-Cancer Drugs 2002(13)637-643

4. V. Karayianni, E. Mioglou, Z. Iakovidou, D. Mourelatos, M. Fousteris, A. Koutsourea, E. Arsenou and S. Nikolaropoulos A new approach for evaluating in vivo antileukemic activity using the SCE assay. An application on three newly synthesized antitumour steroidal esters Mutat Res 2003(535)79-86

5. Arsenou, E.S., Fousteris, M.A., Koutsourea, A.I., Papageorgiou, A., Κarayianni, V., Mioglou, E., Iakovidou, Z., Moyrelatos, D. and Nikolaropoulos, S. The allylic 7-ketone at the steroidal skeleton is crucial for the antileukemic potency of chlotambucil’s active metabolite steroidal esters Anti-Cancer Drugs 2004;15:983-990.

6. Trafalis, D., Tsavdaridis, D., Camoutsis, C., Karayianni,V., Mourelatos,D., Chrysogelou, E.,Dalezis, P., Athanassiou,A., Pangalis, G. Preclinical studies on NSC290205 aza-steroid alkylator activity in combination with Adriamycin against lymphoid leukaemia British Journal of Haematology 2005;128(3):343-350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. V. Karayianni, A. Papageorgiou, Ch. Camoutsis, D. Catsoulacos, D. Mourelatos, E. Mioglou, Z. Kritsi A comparative study of the cytogenetic and antineoplastic effects included by modified homo- aza- steroidal esters of p-bis (2-chloroethyl) amino phenylbutyric acid 5th International Symposium on Predictive Oncology and Therapy, November 28-31, 2000, vol.24, Suppl 214, Geneva, Switzerland (Travel grant award)

2. V. Karayianni, A. Papageorgiou, S. Nikolaropoulos, D. Mourelatos, E. Mioglou, Z. Kritsi, E. Arsenou Cytogenetic and antineoplastic effects induced by four newly synthesized hybrid steroidal esters of nitrogen mustard. Charles Rodolphe Brupbacher Scientific Symposium “Clinical and Basic Oncology: New Developments” March 14-16, 2001, Abstr book p.28, Zurich, Switzerland (Bραβείο Charles Rodolphe Brupbacher Young Investigator’s Award 2001)

3. A. Papageorgiou, D. Trafalis, E. Poulakidas, P. Ginopoulos, P. Tsavdaridis, G. Geromichalos, V. Karayianni, E. Mioglou, Z. Kritsi, D. Mourelatos Antileukemic and cytogenetic effects of two chemotherapeutic schemes CHOP and AHOP (A=aza-steroidal alkylating ester) ECCO 11, The European Cancer Conference, October, 21-25, 2001, Abstr book S94, Lisbon, Portugal

4. V. Karayianni, Z. Iakovidou, M. Fousteris, A. Koutsourea, E. Arsenou, S. Nikolaropoulos, D. Mourelatos, E. Mioglou Newly synthesized steroidal alkylating derivatives as promising antitumour drugs for clinical trials? 23rd Annual meeting European Organization of Research and Treatment of Cancer Pharmacology and Molecular Mechanisms PAMM January, 23-26, 2002, Abstr book p.32, Copenhagen, Denmark (Travel Grant Award)

5. Α. Papageorgiou, D. Tsavdaridis, E. Chrysogelou, G. Geromichalos, D. Sahpazidou, P. Stravoravdi, V. Karayianni, D. Mourelatos, E. Arsenou, A. Koutsourea, S. Nikolaropoulos Antileukemic and cytogenetic effects induced by two modified steroidal alkylating derivatives in vivo and in vitro. 12th International Congress on Anti-Cancer Treatment, February, 4-7, 2002, Abstr book p.234, Paris, France

6. Nikolaropoulos,S., Boutis,A., Arsenou,E., Koutsourea, A., Fousteris, M., Mourelatos, D., Karayianni.,V.,Papageorgiou,A. and Boutis,L. Antileukemic activity of two newly synthesized steroidal derivatives of chlorambucil and its metabolite. Proceedings American Association Cancer Research 95th Annual Meeting, March 27-31, 2004, Abstract 1138, Orlando, Florida,USA.

7. C. Konialis, S. Karapanou,B. Hahgnefelt, K. Kazamia, A.Markaki, E. Vasila, V. Karayianni, K. Skoumpla, M. Karampela and C. Pangalos Rapid aneuploidy detection by QF-PCR during routine prenatal diagnosis: experience and lessons derived in a large resies of samples from one center in Greece 6th European Cytogenetic Conference 12.10-P Vol 15 Suppl 1pp246-247, 7-10 July, 2007.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ε. Μιόγλου, Ζ. Ιακωβίδου, Β. Καραγιάννη, Δ. Μουρελάτος, Β. Γκούρτσα, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Β. Ντόκουρου, Ν. Κουρκουμέλης, Μ. Δεμερτζής SCEs ως «δείκτης» γονοτοξικής δράσης συμπλόκων Sn με γνωστά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Επετηρίς Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 30(1):23-34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Β. Καραγιάννη, Χ. Καμούτσης, Σ. Χουβαρτάς, Δ. Μουρελάτος, Ε. Μιόγλου, Ζ. Ιακωβίδου Ενίσχυση της κυτταρογενετικής και κυτταροστατικής δράσης της Χλωραμπουκίλης μετά τη σύνδεσή της με τη λακτάμη της Εκογενίνης 23o Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Βιολογικών Επιστημών, Πρακτ. Συνεδρ. σ.61, 24-27 Μαΐου 2001, Χίος

2. Β. Καραγιάννη, Ε. Αρσένου, Ζ. Ιακωβίδου, Μ. Φουστέρης, Ε. Μιόγλου, Α. Κουτσουρέα, Α. Δίπλας, Σ. Νικολαρόπουλος, Δ. Μουρελάτος Κυτταρογενετική μελέτη εστερικών στεροειδικών και οξειδωμένων στεροειδικών παραγώγων μουσταρδών αζώτου. Συγκριτική μελέτη. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Βιολογικών Επιστημών, Πρακτ. Συνεδρ. σ.106-108, 23-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια

3. Β. Καραγιάννη, Ε. Αρσένου, Ζ. Ιακωβίδου, Α. Κουτσουρέα, Ε. Μιόγλου, Μ. Φουστέρης, Ν. Λαγωνικάκος, Δ. Μουρελάτος, Σ. Νικολαρόπουλος Μελέτη της αντιλευχαιμικής δράσης ενός οξειδωμένου εστερικού στεροειδικού παραγώγου του 4-μεθυλο-3-Ν,Ν-δις(2χλωροαιθυλ) αμινοβενζοϊκού οξέος 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Βιολογικών Επιστημών, Πρακτ. Συνεδρ. σ.109-111, 23-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια

4. Ε. Αρσένου, Β. Καραγιάννη, Α. Κουτσουρέα, Ε. Μιόγλου, Μ. Φουστέρης, Ζ. Ιακωβίδου, Φ. Κωλέτη, Σ. Νικολαρόπουλος, Δ. Μουρελάτος Συσχέτιση δομής και βιολογικής δράσης εστερικών Β-ομο-αζα-στεροειδικών παραγώγων μουσταρδών αζώτου 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Βιολογικών Επιστημών, Πρακτ. Συνεδρ. σ.13-16, 23-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια

5. Β. Γκούρτσα, Ζ. Ιακωβίδου, Ε. Μιόγλου, Β. Καραγιάννη, Δ. Μουρελάτος, Δ. Κόβαλα-Δεμερτζή, Β. Ντόκουρου, Ν. Κουρκουμέλης, Μ. Δεμερτζής SCEs ως «δείκτης» γονοτοξικής δράσης συμπλόκων Sn με γνωστά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Βιολογικών Επιστημών, Πρακτ. Συνεδρ. σ.44-45, 23-26 Μαΐου 2002, Ερέτρια.

6. Παπανδρέου Κ., Πιπεράκη Κ., Καραγιάννη Β., Σακελλαρίδης Χ., Κούρτη Ν. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ARCHITECT C8000 TOY BIOXHMIKOY TMHMATOΣ18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Βιοχημικό Τμήμα, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αθήνα,15-17 Οκτωβρίου 2020.