Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Για τους προμηθευτές

Πληροφορίες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018/Κατηγορίες: Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Θέμα: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Α9Ο469ΗΔ8-ΔΛΨ ) για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σίτισης (τραπεζοκόμοι)

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, ως εποχικό προσωπικό σίτισης (τραπεζοκόμοι), με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ.  11535/17.9.2018 Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων των υποψηφίων.
Επισημαίνουμε ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, ΤΘ 14307, ΤΚ 11510 Αθήνα) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €. (Για τις λεπτομέρειες περί άσκησης ένστασης, βλ. κείμενο Ανακοίνωσης, Κεφ. 4ο .)
Επισυνάπτονται ο Πίνακας κατάταξης προσληπτέων υποψηφίων και ο Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων.

 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΟΧ2 2018 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ2 2018


Προβολές (394)/Σχόλια (0)

Σχόλιο

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Υποβολή Σχολίου