Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Για τον ασθενή

Πληροφορίες

Τις καθημερινές γίνονται οι προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές.

Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου , ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία .

Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται τηλεφωνικά από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών την παραμονή ή την ίδια ημέρα της εισαγωγής τους.

Κατά την εισαγωγή τους οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα . Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται .

Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του παραλαμβάνει Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και Συνταγολόγιο Φαρμάκων στα οποία καταγράφονται οι εντολές των εργαστηριακών εξετάσεων και η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Τηλ. Επικοινωνίας με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών :
210 6409512 , 210 6409158

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του ασθενούς μετά το πέρας της νοσηλείας του.
Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και το Συνταγολόγιο Φαρμάκων παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του ασθενούς (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).

Τηλ. Επικοινωνίας με το Λογ. Ασθενών : 210 6409152 , 210 6409156

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , άρθρο 47)
1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή .
8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
2. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.
3. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και όχι πολυπληθής . Αποφεύγετε να είναι μαζί σας παιδιά.
4. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας . Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί αναπτύσσονται εστίες μικροβίων.
5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
6. Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
7. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
8. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
9. Αν είστε ασφαλισμένος ή έχετε βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.
10. Εάν είστε ανασφάλιστος πληρώνετε το αντίτιμο του νοσηλείου σας, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη.
11. Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.
12. Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε οποιανδήποτε αμοιβή στο προσωπικό για την
13. Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
14. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

1. Συνεργαστείτε με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Ενημερώστε το για να μπορέσει να έχει το σωστό ιστορικό σας. Μη ξεχνάτε να αναφέρετε τα φάρμακα που τυχόν παίρνετε και τις θεραπείες στις οποίες έχετε υποβληθεί.
2. Ιατρικές πληροφορίες για την πάθηση σας ζητάτε μόνο από τον γιατρό του Τμήματος τις ημέρες και ώρες που έχουν οριστεί από το Τμήμα.
3. Προσωρινή έξοδος από το Νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο , απαιτεί γραπτή άδεια ιατρού και της Προϊσταμένης του τμήματος στο οποίο νοσηλεύεστε. Έχουν από το νόμο την ευθύνη της νοσηλείας σας και σε περίπτωση μη συνεργασίας σας είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε πειθαρχικά μέτρα.
4. Παραμονή συγγενούς ή άλλου προσφιλούς σας προσώπου μετά τη λήξη του επισκεπτηρίου, απαιτεί ειδική άδεια από γιατρό ή την Προϊσταμένη του Τμήματος που νοσηλεύεστε.
5. Αποφεύγετε την παραμονή στο θάλαμο περισσότερων των δύο επισκεπτών ανά ασθενή ταυτόχρονα.
6. Απαγορεύεται η διατήρηση γλαστρών. Μην δέχεστε πολλά λουλούδια . Αποφύγετε να δέχεστε γλυκά και άλλα τρόφιμα που μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένα για την υγεία σας.
7. Βοηθήστε μας εσείς και οι συνοδοί σας να διατηρήσουμε το Νοσοκομείο καθαρό.
8. Μην τηλεφωνείτε και μην επιτρέπετε να σας τηλεφωνούν σε ακατάλληλες ώρες. Οι ασθενείς δίπλα σας έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
9. Μην κρατάτε μαζί σας χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας. Για την απώλεια τους το Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη.
10. Η τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων των ασθενών γίνεται ΜΟΝΟ στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου (ισόγειο παλαιάς πτέρυγας).
11. Για την ενημέρωση σας σχετικά με την παροχή Αποκλειστικών Νοσοκόμων, μπορείτε να απευθύνεστε:
• Στο Γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης κατά τις ώρες 7.00 έως 15.00, στο Ισόγειο της Παλαιάς Πτέρυγας.
• Στο Γραφείο Τομεαρχών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά τις ώρες 15.00 το απόγευμα έως τις 7.00 το άλλο πρωί, στο Ισόγειο της Παλαιάς Πτέρυγας.
• Επίσης μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις Αποκλειστικές Νοσοκόμες στους νοσηλευτές/τριες των νοσηλευτικών μονάδων στις οποίες νοσηλεύεστε.
12. Για παράπονα ή παρατηρήσεις σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων σας , παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη (ισόγειο κεντρικής πτέρυγας) , τηλέφωνο: 2106409104.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.